undersøgelse og beh. af brystryg

Se "Om Per Lind" i boxen til hø.

Dette kursus tager udgangspunkt i mine mange års kliniske erfaring, der langt hen ad vejen er udtrykt i 3. udgave af rygbogen med titlen: "RYGGEN - Undersøgelse og behandling af ryg og nakke".

Bogens tekst og billeder er kursusmaterialet, hvorfor du bør anskaffe den inden kurset. Har du en tidligere udgave, kan den udmærket anvendes til lænderyg kurset, men til kurserne for brystryg og nakke vil du mangle tekst og billeder.

Kurset vil koncentrere sig om at formidle dét møde med patienten, der via kommunikation, funktionstest og derudaf afledte relevante strategier møder patienten på dennes behov.  

Når du tilmelder dig kurset, vil du få tilsendt et oplysningsskema, som du kan returnere med emner, du gerne ser medtaget på dit kursus. Det kan være en case med eksempler på tilbagevendende problematikker, det kan være specifikke undersøgelses- eller behandlingsproblemer. På kurset vil vi derefter gennemgå så mange af de indkomne emner som muligt.mere indhold kommer senere