Undersøgelse og beh. af nedre ryg

Se "Om Per Lind" i boxen til hø.

Dette kursus tager udgangspunkt i mine mange års kliniske erfaring, der langt hen ad vejen er udtrykt i 3. udgave af rygbogen med titlen: "RYGGEN - Undersøgelse og behandling af ryg og nakke". Det er, som en tidligere kursusdeltager udtrykte det, det faglige møde med den gamle ræv, der kender faget og fælderne.

Bogens tekst og billeder er kursusmaterialet, hvorfor du bør anskaffe den inden kurset. Har du en tidligere udgave, kan den udmærket anvendes til dette kursus, men til kurserne for brystryg og nakke vil du mangle tekst og billeder. 

Kurset vil koncentrere sig om at formidle dét møde med patienten, der via kommunikation, funktionstest og derudaf afledte relevante strategier møder patienten på dennes behov.  Vi forsøger at være så konkrete og praktiske som muligt og gennemgår velprøvede, effektive undersøgelses- og behandlingsstrategier

Når du tilmelder dig kurset, vil du få tilsendt et oplysningsskema, som du kan returnere med emner, du gerne ser medtaget på dit kursus. Det kan være en case med eksempler på tilbagevendende problematikker, det kan være specifikke undersøgelses- eller behandlingsproblemer. På kurset vil vi derefter gennemgå så mange af de indkomne emner som muligt. 


Der er i 2023 planglagt følgende kurser: