Kroniske Smerter

Hvis du har langvarige / kroniske smerter, har du sikkert været hos mange behandlere og andre professionelle, der hver på sin fagspecifikke måde har prøvet at hjælpe dig.

Her i  Specialist klinikken vil du blive tilbudt en pakke, der indeholder følgende:

  • Grundigt interview om din sygehistorie, som du har oplevet det.
  • Oplysningsskemaer, der skal give os uddybende informationer og pege på mulige strategier.
  • Gennemgang af dine tidligere undersøgelser, eventuelle billeder, din arbejdsevne og dine psykiske og sociale forhold. Herunder indhentes informationer fra dine tidligere behandlinger, i det omfang de er tilgængelige.
  • En grundig undervisning i smerter, hvad er smerter, og hvordan kan du med ny forståelse forholde dig til og mentalt bearbejde dine smerter.
  • Undersøgelse af din funktionsevne, hvor vi noterer de muligheder og begrænsninger, du har nu og her.
  • Personligt optræningsforløb i 6, 9 eller 12 måneder, hvor du følges tæt, og hvor vi gradvist løfter din funktionsevne.
  • Supplerende behandlinger hos andre faggrupper og /eller specialister, hvis det skønnes, at der kan være behov og gavn deraf. Disse ydelser er ikke inkluderet i pakkeprisen. 
Det er vigtigt, at du er parat til at følge hele forløbet og indgå i de samarbejder med andre fagprofessionelle, der er nødvendige for et godt resultat. Og minimum i 6 måneder, da det netop er det samlede, tæt fulgte forløb, der er forskellen på det, du formentlig tidligere har afprøvet, og det jeg tilbyder dig. 
Pakken betales forud for hele forløbet. Der indledes med en 1. konsultation, der skal afklare dit problem, og hvorvidt pakken er det rigtige for dig. Hvis du vælger pakken, indgår prisen for konsultationen i pakkeprisen.

Herunder kan du se et grafisk billede af ideen bag gradueret eksponering/ træning og pacing. Det handler om, at din krop efter en skade har ændret signaltrafikken mellem hjerne og væv, så din belastningstolerance er sænket (øverste billede) med smerte og opblussende episoder.
Nederste figur illustrerer, hvordan du - ved tilpas dosering af aktiviteter og i tilpas stigende tempo - langsomt kan ændre denne forstyrrede signaltrafik  og dermed få bedre funktion. Det tager tid og udholdenhed at ændre disse tilstande, derfor har jeg fokus på den personlige støtte, og derfor bruger vi minimum 6 måneder, og i de fleste tilfælde længere tid. Og det kan næsten altid blive bedre!

Illustrationen er taget fra min bog, Ryggen - Undersøgelse og Behandling af Ryg og Nakke.
Denne hjemmesides forsidebillede er inspireret af denne måde at anskue smertebehandling og genvindelse af funktion på.