Priser

Konsultationer afregnes pr. gang, kontant eller mobilepay.  
Klinikken påtager sig ikke at sende faktura til evt. forsikringsordninger eller anden 3. persons fakturering.
Telefon - og mailkonsultationer betales forud på mobilepay. 
Pakkeløsninger afregnes forud med minimumsprisen for 6 måneder. 
Sygeforsikringen Danmark yder tilskud efter gældende regler, hvis du har en henvisning fra læge.

*Pakkeløsningerne indeholder det program, der beskrives under KRONISKE SMERTER

Afbud skal meddeles telefonisk /læg besked senest samme dag kl. 09.00. Ved udeblivelse uden rettidigt afbud faktureres udeblivelseshonorar kr. 250,00.